U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Ervaringen MDO-leden met uniforme verslaglegging

Deze vragenlijst is bestemd voor MDO-leden, betrokken bij GE, urologische of gynaecologische oncologie zorg.

Hieronder vindt u information over de achtergrond van de enquête.

Achtergrond: Een pathologieverslag (PA verslag) kan op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld in verhaalvorm (narratieve verslaglegging) of met behulp van een PALGA protocol (uniforme verslaglegging). Uniforme verslaglegging betekent dat voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland dezelfde informatie over de ziekte wordt verzameld en op dezelfde, duidelijke en overzichtelijke manier wordt vastgelegd. Deze uniformiteit draagt bij aan de best mogelijke behandeling. In een KWF-onderzoek richten wij ons op het optimaliseren van het gebruik van pathologieverslagen die met behulp van een PALGA protocol zijn opgesteld, genaamd geprotocolleerde PA verslagen (=gestandaardiseerde gestructureerde PA verslagen).

Doel: Met deze vragenlijst willen wij inventariseren wat uw ervaringen als MDO-lid zijn met het wel/niet gebruik van geprotocolleerde PA verslagen. Aan de hand van uw antwoorden kunnen we de geprotocolleerde PA verslagen en het gebruik ervan optimaliseren.

Als u patholoog bent, vragen we u in het tweede deel van de vragenlijst naar uw ervaringen met het wel/niet gebruik van de PALGA protocol module (PPM) zelf. Aan de hand van deze antwoorden brengen we de verbeterpunten van de PALGA protocollen in kaart en kunnen we deze aanpakken. Ook dit draagt bij aan het gebruik van de PALGA protocollen.

Tijdsbesteding: 10 minuten voor MDO-leden, 15 minuten voor pathologen.

Invullen vragenlijst: De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen. Daarna volgen er uitspraken over (het gebruik van) geprotocolleerde PA verslagen tijdens het MDO. Vervolgens volgen er voor pathologen nog uitspraken over (het gebruik van) de PALGA protocol module (PPM). Het is de bedoeling dat u nagaat in hoeverre u het met de uitspraak 'eens' of 'oneens' bent en bij elke uitspraak het antwoord aankruist dat het best overeenkomt met uw mening. Al uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen: Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de onderzoeker: Julie Swillens.

T: (024) 36 66873

E: Julie.Swillens@radboudumc.nl

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.