Melden van bijwerkingen vanuit de Kindergeneeskunde


Geachte collega,

Op het moment dat een geneesmiddel op de markt komt, zijn nog niet alle bijwerkingen goed in kaart gebracht. Het melden van bijwerkingen is een mogelijkheid voor het vergroten van kennis. Maar wat bepaalt of u als kinderarts wel of juist niet een bijwerking meldt?

Om meer inzicht te krijgen in factoren die hierbij meespelen, vragen wij uw deelname aan de volgende enquête. Deze omvat 18 vragen en stellingen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Deze enquête is onderdeel van de studie "Effectiveness and Safety of drug use in children", welke uitgevoerd wordt door het Amalia kinderziekenhuis en Bijwerkingencentrum Lareb. Het doel van deze studie is om het melden van bijwerkingen te verbeteren en daarmee medicatieveiligheid bij kinderen te vergroten.

De resultaten van de enquête worden gebruikt voor rapportage en wetenschappelijke publicatie.

Wij hopen dat u mee wilt doen met deze enquête! Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Anne Dittrich, kinderarts, Amalia kinderziekenhuis - Radboudumc 

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt een e-mail sturen naar: Anne.Dittrich@radboudumc.nl