Landelijke procesevaluatie Improving 

Onderwerp: Deel úw ervaringen met de toolbox ‘IMPROVING’ en het gebruik van PALGA protocollen!

Doel studie: Met het KWF onderzoek ‘IMPROVING’ (8281) willen we het gebruik van geprotocolleerde verslaglegging (PALGA protocollen) door pathologen optimaliseren. Door een uniforme wijze van verslaglegging wordt voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland, dezelfde informatie over de ziekte verzameld en op dezelfde, duidelijke en overzichtelijke manier vastgelegd. Deze uniformiteit draagt bij aan de best mogelijke behandeling.

Toolbox: Na een knelpuntenanalyse rondom het gebruik van PALGA protocollen is een toolbox, bestaande uit een zestal hulpmiddelen, ontwikkeld om pathologen te ondersteunen bij het meer en beter gebruik van de PALGA protocollen. Deze toolbox is, na een test in 6 laboratoria, afgelopen periode verspreid via meerdere landelijke kanalen en via de PALGA contactpersonen. De zes hulpmiddelen in de toolbox zijn:

1) een vernieuwde webpagina (onderdeel van de PALGA website) met informatie over de PALGA protocollen en een FAQ pagina

2) een e-learning ‘Gebruik PALGA protocollen’

3) de feedbackknop (onderdeel van PALGA protocollen)

4) het tabblad ‘Protocol updates’ (onderdeel van PALGA protocollen)

5) een rapportage ‘Lokaal PALGA protocolgebruik’  (audit & feedback)

6) een communicatiehandleiding (o.a. beschrijving rollen ‘PALGA contactpersoon’ en ‘PPM patholoog’) 

Doel enquête: We zijn benieuwd naar ervaringen van u met de verschillende hulpmiddelen uit de toolbox. Ook als u de hulpmiddelen niet heeft gebruikt en/of geen PALGA protocollen gebruikt, vragen wij u de enquête in te vullen, mits u patholoog, AIOS pathologie of PALGA contactpersoon bent. Met uw deelname aan deze enquête kunnen we de benodigde ondersteuning verbeteren en beter afstemmen op de behoeftes die er bij u leven.

Doelgroep: 1) Pathologen betrokken bij oncologie diagnostiek 2) Pathologen in opleiding 3) PALGA contactpersonen (PCP-ers)

Wij waarderen het enorm als u de tijd wilt nemen om de vragenlijst ‘Landelijke procesevaluatie Improving’ in te vullen. 

Tijdsbesteding: 5-10 minuten. Deelname is anoniem.

Vragen?: Neem dan gerust contact op met de onderzoeker: Julie Swillens. M: 06 19477406 E: Julie.Swillens@radboudumc.nl

Bij voorbaat dank! –  Projectteam IMPROVING

Prof. dr. Iris Nagtegaal – Patholoog Radboudumc, Voorzitter Stichting PALGA

Dr. Rosella Hermens – Senior onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Dr. ir. Rinus Voorham – Adviseur gegevensaanvragen, Stichting PALGA

Julie Swillens, MSc – Onderzoeker in opleiding, IQ healthcare, Radboudumc

  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.