TDM bij de behandeling van solide tumoren middels TKI's


Met behulp van onderstaande vragenlijst willen we in kaart brengen hoe zorgprofessionals in Nederland denken over het gebruik van Therapeutic Drug Monitoring (TDM) bij de behandeling van solide tumoren met orale tyrosine kinase remmers (TKI’s). Met TDM wordt de dosering die een patiënt gebruikt geïndividualiseerd op basis van gemeten medicijnspiegels (dalspiegels). Hiermee kan de kans op effectiviteit van de behandeling worden vergroot en het risico op toxiciteit worden verlaagd.

Echter, bij het gebruik van TDM in de dagelijkse zorgpraktijk kunnen zorgverleners knelpunten ervaren. Wij willen met deze vragenlijst graag inventariseren welke knelpunten zorgverleners als belangrijk ervaren bij het gebruik van TDM bij TKI’s, met als doel deze knelpunten aan te pakken en hiermee de implementatie van TDM te bevorderen.

De vragenlijst bestaat uit 56 vragen en het kost u ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. We vragen u de stellingen zo veel mogelijk te betrekken op uzelf en uw huidige praktijk en de stellingen zoveel mogelijk aan de hand van uw eigen ervaringen te beantwoorden. We vragen u de stellingen zo min mogelijk met ‘neutraal’ te beantwoorden. Aan het eind van de vragenlijst is er de gelegenheid om eventuele opmerkingen te plaatsen.

Deze vragenlijst is onderdeel van het TDM TUNE implementatieproject, gesponsord door het KWF. We danken u hartelijk voor uw deelname. 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Desar, Nielka van Erp, Neeltje Steeghs, Kim Westerdijk en Eline Giraud.

Er zijn 58 vragen in deze enquête.