OZ-NEUR-UNICITY~UNICITY vragenlijst T1

Deze vragenlijst gaat over uw professionale ervaringen, met de zorg en ondersteuning vanuit de regio aan mensen met dementie op jonge leeftijd ( jonger dan 65 jaar) en hun naasten. U heeft vorig jaar mogelijk al een langere versie van deze vragenlijst ingevuld. In deze verkorte vragenlijst richten we ons op uw ervaringen op de thema's "tijdig signaleren" en  "case-management". Uw antwoorden helpen ons om te onderzoeken hoe de zorg en ondersteuning voor de doelgroep er op deze gebieden voor staat ten opzichte van vorig jaar.

Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst invult. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Met uw deelname helpt u een gespecialiseerd team op het gebied van dementie op jonge leeftijd in uw regio bij het implementeren van een regionaal zorgprogramma "dementie op jonge leeftijd". Op deze manier kan de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten verbeterd worden.

NB. We spreken van dementie op jonge leeftijd wanneer deze zich openbaart voor de leeftijd van 65 jaar.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Instructies voor het invullen van de vragenlijst

  • Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
  • De meeste vragen hebben meerdere gesloten antwoordcategorieën, sommige vragen zijn open.
  • Kies bij het invullen van de vragenlijst het meest passende antwoord: er zijn geen goede of foute antwoorden.
  • Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u het antwoord niet weet. Beantwoord deze vraag dan met "niet van toepassing" of "weet ik niet".
  • Het is belangrijk dat u de vragen zo volledig mogelijk invult en geen vragen overslaat.
  • Uw antwoorden worden zorgvuldig en anoniem verwerkt.
  • Heeftu vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? Neem contact op met: Marieke Perry, huisartsonderzoeker, 024-3617397. marieke.perry@radboudumc.nl
  • Ik vul deze vragenlijst op vrijwillige basis in en weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden verwerkt.
Radboudumc - Eerstelijnsgeneeskunde